Environmentální výchova / výchova k použití Země

Environmentální výchova je velmi důležitou součástí života a výchovy dětí, která by jistým způsobem měla začít ještě před začátkem povinné školní docházky. Environmentální výchova se snaží započít výchovný proces založený na vztahu člověka a přirozeného prostředí. Zaměřuje se na vztahy mezi demografií, znečištěním, čerpáním zdrojů, zachováním druhů, přepravou, technologiemi a organizací městského prostoru, venkova a přírody na jedné straně a celku lidského prostředí na straně druhé. 

Zkušenosti a vědomosti v oblasti životního prostředí a jeho ochrany získané v raném věku utvářejí dětské hodnoty, vnímání přírody jako takové a učí děti i příslušnému chování vůči jednotlivým přírodním prvkům.

Podpora environmentálního vzdělávání u dětí je důležitá hned z několika důvodů (Mitchell, 2012)[1]:

  • Pomáhá jim se rozvíjet a dospět do fáze porozumění a snaze chránit životní prostředí.
  • Rozvíjí jejich pocit úžasu, představivost a tvořivost.
  • Učí je vnímat okolní krásy, klid a také jim poskytuje útočiště před okolním často hektickým světem. 
  • Má pozitivní vliv na jejich duševní vývoj, což se velmi často promítne dosažením lepších výsledků ve škole. Děti jsou schopny snadněji zdolávat různé problémy.
  • Děti jsou často samostatnější.  
  • Zvyšuje jejich fyzickou odolnost a výkonost, zlepšuje orientaci a také celkový zdravotní stav. 
  • Pomáhá jim pochopit vzájemné propojení všech živých a neživých soustav.

 

Kamarád s přírodou

 

 

 

Novinky

Letní příměstské tábory 2014

14. 7. 2014
Letní příměstské tábory 2014

Tématické letní příměstské tábory - EKO TÝDEN

Den Země

28. 5. 2014
Den Země

Akce pro děti a širokou veřejnost zaměřená na přírodu a environmentální výchovu

Environmentální pobyty pro školy

1. 4. 2014
Environmentální pobyty pro školy

V dubnu 2014 byly zahájeny pobyty pro školy s environmentálním programem.